document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln('
');document.writeln('
HUM90\'s Mini Poll
');document.writeln('
');document.writeln('
What was your favourite season?
');document.writeln('
');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln(' ');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln(' ');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln(' View Stats
');document.writeln('
');document.writeln(' Web Poll Powered By Bravenet');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');